Rekreačně-sportovní centru Hřebíkárna

Přestavba průmyslového areálu na rekreační a sportovní centrum

Umístění: Chomutov

Investor: Vodohospodářská stavební, s.r.o.

Realizace: 2012

Autor návrhu: Ing. arch. Ondřej Hilský a Ing. arch. Pavel Táborský

Stupně PD: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby