TR Holešovice

Rekonstrukce rozvodny R 110/22 kV a ŘS

Umístění: Praha 7

Investor: PREdistribuce, a.s.

Realizace: 2010-2011

Generální projektant: Energo Ekoprojekt Turnov, s.r.o

Stupně PD: DSP, DVD, DPS, AD, DSPS, inženýrská činnost, pasport stavby