TR Karlín

Novostavba transformovny R 110/22 kV

Umístění: Praha 8

Investor: PREdistribuce, a.s.,

Realizace: 2017

Generální projektant: ASE, s.r.o.

Stupně projektové dokumentace : ST, DUR, DSP, DVD, DPS, AD, inženýrská činnost