TR Letňany

Rekonstrukce rozvodny R 110 kV

Umístění: Praha

Investor: PREdistribuce, a.s.,

Realizace: 2011- 2013

Generální projektant: ASE, s.r.o.

Stupně projektové dokumentace : DUR, DSP, DVD, DPS, AD, inženýrská činnost, DSPS, pasport stavby