TR Lhotka

Rekonstrukce rozvodny R 110/22 kV a budovy společných provozů

Umístění: Praha

Investor: PREdistribuce, a.s.,

Realizace: 2012 - 2014

Generální projektant: ASE, s.r.o.

Stupně projektové dokumentace : DSP, DVD, DPS, AD, inženýrská činnost, DSPS