TR Měcholupy

Výměna transformátorů a odhlučnění TR 110/22 kV

Umístění: Praha 10

Investor: PREdistribuce, a.s.,

Realizace: 2010

Generální projektant: Ateliér Bílá Hora, s.r.o.

Stupně projektové dokumentace : DUR, DSP, DVD, DPS, AD, DSPS, inženýrská činnost