TR Třeboradice

Rekonstrukce areálu rozvodny 110/22 kV

Umístění: Praha

Investor: PREdistribuce, a.s

Realizace: 2014 - 2017

Generální projektant: ASE, s.r.o.

Stupně PD: ST, DUR, DSP, DVD, DPS, AD, inženýrská činnost